Avaliku Sõna Nõukogu on sõltumatu analüüsikeskus, mis arutab avaliku meedia peale esitatavaid kaebusi ning juhib tähelepanu meediaeetilistele probleemidele ka ise. Avaliku Sõna Nõukogusse kuuluvad esindajad erinevatest kodanikeühendustest, sealhulgas Ajakirjanike Liidust ja Meediakoolitajate Liidust.

Avaliku meedia kvaliteet ei ole üksnes ajakirjanike-toimetajate eraasi, vaid avalikkusel on õigus siin arvestatavalt kaasa rääkida.

Avaliku Sõna Nõukogu ei ole kohut mõistev organ, mille eesmärgiks on kellegi karistamine. ASN pakub meedia teemadel avalikku arutelu, esitades oma seisukohad konkreetstes meedia eetikat puudutavates küsimustes kas vabastavate või taunivate lahendite kujul.

Avaliku Sõna Nõukogu ei pretendeeri ainuõigusele analüüsida ja hinnata meedias ilmunud materjale, küll aga pakub lihtsa võimaluse saada sõltumatu hinnang juhtumile isikuil, kes tunnevad, et ajakirjandus on neile liiga teinud.

http://www.asn.org.ee/