Avaldus

EESTI JURISTIDE LIIDU LIIKMEKS/NOORLIIKMEKS ASTUMISEKS

Palun mind vastu võtta Eesti Juristide Liidu liikmeks.

Palun märkida lõpetamise aasta juurde ka omandatud haridustase (rakenduslik kõrg/bakalaureus/magister/doktor).
Enda kohta teatan järgmised andmed:

Soovin astuda:
Euroopa Õiguse Ühenduse liikmeks
Ettevõtlusjuristide Ühenduse liikmeks
Haldusjuristide Ühenduse liikmeks
Naisjuristide Ühenduse liikmeks
Naisjuristide Ühenduse liikmeks
Annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks EJL Andmekaitsetingimused
Annan oma nõusoleku saada EJL poolt info toimuvate ürituste ja koolituste kohta oma e-posti aadressile.

AKI-tingimused