EJL auliikme statuut kinnitati volikogu poolt aastal 2009 ning ajakohastati 2012. Auliikme nimetus antakse volikogu otsusega isikule, kellel on erilise teeneid Eesti Vabariigi või Eesti Juristide Liidu ees.

29. märtsil 2019.a  Eesti Teaduste Akadeemia saalis toimunud Eesti Juristide Liidu 30.aastapäeva aktusel nomineeriti:

Prof. Raul Narits 

Märt Rask

10. märtsil 2009.a Mustpeade Majas toimunud EJL 20. aastapäeva aktusel nomineeriti:

Mari Ivask – EJL asutajaliige, 1998 – 2009 EJL direktor
Advig Kiris – EJL asutajaliige, 1996 – 2005 EJL president
Jaak Kirikal – EJL asutajaliige, 1992 – 1995 EJL president

Jaak Kirikal

10. märtsil 2011. a Vene Kultuurikeskuses toimunud EJL 22. aastapäeva aktusel nomineeriti:

Kai Amos – EJL asutajaliige, 1996 – 2005 EJL president

Kai

Mihkel Oviir – EJL asutajaliige, 1989 – 1992 EJL I koosseisu vanem

Mihkel Oviir

10. märtsil 2014. a Teaduste Akadeemia saalis toimunud EJL 25. aastapäeva aktusel nomineeriti:

Toomas Sepp – EJL liige, Tallinna linnasekretär

Toomas Sepp

Väino-Rein Villik – EJL asutajaliige

Villik