Vastavalt põhikirjale võib Eesti Juristide Liidu liikmeks saada Eesti kodanik ja Eestis elav välismaalane, kes on saanud akredeeritud õppekava läbimisel diplomi. Juristide Liidu noorliikmeks võib saada Eesti Vabariigis elav õigusüliõpilane. Liikmeks vastuvõtmise otsustab volikogu soovija kirjaliku avalduse alusel.

Liidu liige võib liidust omal soovil välja astuda avalduse alusel, mille ta esitab volikogule. Liikme võib liidust välja arvata ka juhul, kui ta on raskesti eksinud juristi kutse-eetika vastu, rikkunud korduvalt põhikirja nõudeid või jätnud kolm aastat järjest tasumata liikmemaksu. Otsuse liikme liidust väljaarvamise kohta võtab vastu volikogu. Liikme väljaarvamise otsuse peale võib edasi kaevata üldkogule.

EJL liikmeskond seisuga 30.05.2019

 

Eesti Juristide Liidu volikogu 11.12.2018 otsus nr 8/4 järgi kinnitatud liikmemaksud 2019. aastaks on järgnevad:

EJL liikmele – 40 €
Noorliikmele ja pensionärile – 20 €
Juriidilisele isikule – 200 €

Liikmeks vastuvõtmise maksud 2018. aastaks on järgnevad:
Eraisikule – 15 €
Juriidilisele isikule – 100 €

Liikmemaks peab olema tasutud Eesti Juristide Liidu arveldusarvele nr. EE171010022065163002 SEB või nr. EE342200001120063528 Swedbank või nr. EE677700771001553092 LHV 30. aprilliks 2019. 

Kui liige/noorliige võetakse vastu liikmeskonda II poolaastal, on ta kohustatud tasuma 50% kehtestatud liikmemaksust.

Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.