EJL liikmed

Vastavalt põhikirjale võib Eesti Juristide Liidu liikmeks saada Eesti kodanik ja Eestis elav välismaalane, kes on saanud akredeeritud õppekava läbimisel diplomi. Juristide Liidu noorliikmeks võib saada Eesti Vabariigis elav õigusüliõpilane. Liikmeks vastuvõtmise otsustab volikogu soovija kirjaliku avalduse alusel.

Liidu liige võib liidust omal soovil välja astuda avalduse alusel, mille ta esitab volikogule. Liikme võib liidust välja arvata ka juhul, kui ta on raskesti eksinud juristi kutse-eetika vastu, rikkunud korduvalt põhikirja nõudeid või jätnud kolm aastat järjest tasumata liikmemaksu. Otsuse liikme liidust väljaarvamise kohta võtab vastu volikogu. Liikme väljaarvamise otsuse peale võib edasi kaevata üldkogule.

EJL liikmeskond seisuga 31.08.2023

Eesti Juristide Liidu volikogu 17.12.2019 otsus nr 14/4 järgi kinnitatud liikmemaksud 2022. aastaks on järgnevad (NB! Liikmetasu määrad on samad ka 2023. a):

EJL liikmele – 50 €
Noorliikmele – 20 €

Pensionärile – 30 €

Juriidilisele isikule – 200 €

Liikmeks vastuvõtmise maksud 2021. aastaks on järgnevad:
Eraisikule – 15 €
Juriidilisele isikule – 100 €

Liikmemaks tasustakse hiljemalt jooksva aasta 28 veebruaariks. Liikmemaksu on võimalik tasuda kahes osas: 28 veebruaariks pool osa liikmemaksust ja 1.maiks teine osa.

Liikmemaks peab olema tasutud Eesti Juristide Liidu arveldusarvele nr. EE171010022065163002 SEB või nr. EE342200001120063528 Swedbank või nr. EE677700771001553092 LHV 

Kui liige/noorliige võetakse vastu liikmeskonda II poolaastal, on ta kohustatud tasuma 50% kehtestatud liikmemaksust.

Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.