EJL NOORJURISTID

Noorjuristid 2015. a okt Eesti Advokatuuris

Noorjuristid 2015. a okt Eesti Advokatuuris

EJL Noorjuristid on Eesti Juristide Liidu ühendus, mis koondab ligi 200 juuratudengit erinevatest Eesti kõrgkoolidest (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool). Noorjuristidel on ligipääs kõikidele Eesti Juristide Liidu ning EJL noorjuristide tegevustele, samuti kehtivad neile liikmelisusest tulenevad soodustused ja hüved. Teistest sarnastest õigustudengeid koondavatest organisatsioonidest eristab meid pidev ja sisutihedam koostöö ning suhtlemine vanemate kolleegidega. 

Õppeaasta jooksul külastavad EJL noorliikmeid erinevaid õigusega tegelevaid asutusi (advokatuur, kohtumajad, prokuratuur, õiguskantsler, ministeeriumid jne). Külastused on tasuta. Jooksev info on kättesaadav noorjuristide meililistis ning Eesti Juristide Liidu Facebooki lehel.

Noorjuristide tegevust koordineerib Eesti Juristide Liidu noorjuristide projektijuht Katarina Kiiver, kes annab välja ka Eesti Juristide Liidu igakuist infokirja ning koordineerib praktikaprogrammi.

Eesti Juristide Liidu noorliikmeks võib saada Eesti Vabariigis elav õigusüliõpilane. Liikmeks vastuvõtmise otsustab volikogu soovija kirjaliku avalduse alusel. 2017. aastal on noorliikme liikmemaks 20 eurot ning liikmeksastumise tasu 15 eurot.

Liikmemaks peab olema tasutud Eesti Juristide Liidu arveldusarvele nr. EE171010022065163002 SEB või nr. EE342200001120063528 Swedbank 31. märtsiks 2021.

Kui liige/noorliige võetakse vastu liikmeskonda II poolaastal, on ta kohustatud tasuma 50% kehtestatud liikmemaksust.

NOORJURISTIDE TEGEVUS

21.04.2016 Riigiprokuratuur

Noorjuristide tegevuskava 2016

Kandideeri praktikale 2016. aasta kevadperioodiks!

Töövarjuprogrammi tagasiside 2015

Noorjuristide arvamus korruptsioonikahtlustuste kohta

Noorjuristide ekskursioon Harju Maakohtusse 24. septembril 2015

Noorjuristid advokatuuris 29. oktoobril

Noorjuristide õppe- ja suvepäevad 2015