MARGIT KIKAS JA REVO KRAUSE – MAKSUHALDURI PRIORITEEDID. AKTUAALNE KOHTUPRAKTIKA MAKSUVÕLGADE SISSENÕUDMISEL

EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 29. oktoobril 2020 

Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis koolituse

“Maksuhalduri prioriteedid. Aktuaalne kohtupraktika maksuvõlgade sissenõudmisel”

Lektorid: MARGIT KIKAS ja REVO KRAUSE

Margit Kikas - Maksu-ja Tolliameti juriidilise osakonna erimenetluse jurist.

Revo Krause- Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna erimenetluse valdkonnajuht.

 

AJAKAVA

9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD

Maksuhalduri võimalused ja praktika maksuvõlgade sissenõudmisel;

* maksuvõla mõiste ja kujunemine

* võimalused maksuvõlgade ajatamisel

* maksuvõlgade sundtäitmine

* äriühingu maksuvõla eest vastutamine

12.45 – 14.30         Koolituse II sessioon

*Aktuaalne kohtupraktika kolmandalt isikult maksuvõlgade sissenõudmisel (juhatuse liikme, tegeliku juhi vastutus)

* Vastutuse eeldused ja nende tõendamine haldusmenetluses

* Lepinguline vastutus

KOOLITUSE MAKSUMUS

Mitteliidu liikmetele 102€, juristide liidu liikmele 89€. Mitme osaleja korral ühest asutusest/ ettevõttest rakendub soodustushind (89 €). Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest saab ette teatada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Sel juhul tagastatakse osalustasu või annulleeritakse arve.

Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb teil tasuda 100% koolituse arvest.