MARIO ROSENTAU – ARGUMENTEERIMISE KUNST JA LOOGIKA: TÕENDITE KUJUNEMINE, NÕUDED, LOOGIKA JA DÜNAAMIKA

EJL_1

Eesti Juristide Liit
korraldab 25. november 2020
Eesti Rahvusraamatukogu  Auditooriumis koolituse

” Argumenteerimise kunst ja loogika: tõendite kujunemine, nõuded, loogika ja dünaamika”

 Fail_MR CV Juridica DSC_7489t

Lektor: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud

Dr.iuris Mario Rosentau

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 15.15 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  • Argumendid õiguses: asjaolud, tõendid ja õigusnormid õiguslike argumentidena.
  • Tõendite ja tõendamise tähtsus õigusvaidluste lahendamisel. Tõendamise loogika ja pragmaatika: tõend kui argument ja selle seos tõendatava asjaoluga.
  • Otsesed ja kaudsed tõendid ning tõendid tõendite kohta (mh Alla Raudsepa juhtumi näitel).
  • Järeldamise meetodid (nt analoogia, printsiipide kaalumine ja järeldus parimale seletusele).
  • Tõendite hindamise nn ARGIT meetodist.
  • Õigusvormide (nt kirjalikku taasesitamist võimaldava) tähendus ja otstarve tõendamises. Vormivabadus ja vorminõuded. Vorminõude rikkumise tagajärjed.
  • Tõendamise tagasivaatav ja ettevaatav perspektiiv: tavaliselt käsitatakse tõendamist tagasivaatavalt – tõendite otsimisena pärast probleemi tekkimist. Alahinnatud on aga tõendamise ettevaatav perspektiiv – tõendite tekitamine ja säilitamine võimaliku tulevase vaidluse puhuks! Miks see on oluline?
  • Tõendite fikseerimise ja säilitamise meetodid, eriti digiajastu võimalusi silmas pidades.  Asjaolude ja tõendite protokollimise tähtsus ja meetodid. Skaneeringute, digifotode, digiandmete, veebilehtede ja arvutikannete kasutamisest tõendamisel.
  • E-kiri kui tõend. Kuidas kasutada e-kirja olulise asjaolu (nt lepingu rikkumise) fikseerimiseks ja protokollimiseks?

KOOLITUSE MAKSUMUS:

111€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise

päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.