ANDRA PÄRSIMÄGI – PRAKTILIST TSIVIILKOHTUMENETLUSES 2019 JÕUSTUNUD TsMS-i MUUDATUSED JA KOHTUPRAKTIKA ÜLEVAADE.

EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 6. veebruaril 2020
Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis seminar- koolituse

Praktilist tsiviilkohtumenetluses

2019  jõustunud TsMS-i muudatused ja kohtupraktika ülevaade

Andra

Lektor: Andra Pärsimägi Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik 

Koolituse eesmärk

Esimene õppepäev käsitleb tsiviilkohtumenetluse kahte olulist teemat – hagi ja tõendamist.

Hagi – kuidas sõnastada hagi ese viisil, et see täidaks kohtusse pöördumise eesmärki; näited kohtupraktikast – asjaolude ja taotluste esitamine ning hagis puuduste kõrvaldamine.

Tõendamine – süsteemne ülevaade tõendamisest ja kohtu rollist tõendamisprotsessis viidetega Riigikohtu praktikale.

Samuti võetakse vaatluse alla 2019 jõustunud TsMS-i muudatused (sh digitoimik ja salvestamine) ja Riigikohtu 2019 I poole olulisemad lahendid.

Tulenevalt suurest huvist käsitletakse menetluse parima praktika suuniseid ja nõuete paljusust, sh alternatiivsete järjestatud nõuete esitamist.

AJAKAVA

09.30 – 10.00 registreerimine
10.00 – 11.30 loeng
11.30 – 11.35  jalasirutuspaus
11.35 – 13.05 loeng
13.05 – 13.50 lõuna
13.50 – 15.20 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD

  • hagiavaldus

-         nõude sundtäidetavus

-         taotlused

-         puuduste kõrvaldamine

  • tõendamine

-         esitamise tähtajad

-         tõendite lubatavus sh kriminaalmenetluse tõendid

-         tõendamiskoormis

-         kohtu selgitamiskohustus

-         vastuvaidlemine (võltsitus)

-         tõendite vastuvõtmine

-         hilinemisega esitamine/II astmes uued tõendid

-         tõenditele viitamine (tl; DT lk;)

  • 2019 jõustunud TsMS-i muudatused

-         digitoimik (pabervaba toimiku DT), tõenditele viitamine

-         istungite salvestamine/tunnistajate ülekuulamine

-         menetlusabi sh juriidilisele isikule

-         määruskaebemenetlus

  • 2019 Riigikohtu lahendid

-         lihtmenetlus 2-17-1363

-         tingimuslik vastuhagi 2-16-8552

-         teistmine  2-10-57660

-         korteriühistu (üldkoosolek, menetlusosalised, hagi/hagita asi, võõrandamine) 2-18-10407; 2-17-11887; 2-18-786;

-         kaasomandi lõpetamine 2-17-9749 

KOOLITUSE MAKSUMUS

Mitteliidu liikmetele 115€, juristide liidu liikmele 101€. Mitme osaleja korral ühest asutusest/ ettevõttest rakendub soodustushind( 101€).  Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest saab ette teatada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Sel juhul tagastatakse osalustasu või annulleeritakse arve.

Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb teil tasuda 100% koolituse arvest.