ANDRA PÄRSIMÄGI – UUT JA PRAKTILIST TSIVIILKOHTUMENETLUSES I OSA

EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 4. aprill 2018
Eesti Rahvusraamatukogu  väikses konverentsisaalis koolituse

“UUT JA PRAKTILIST TSIVIILKOHTUMENETLUSES I OSA”

 AP

Lektor: Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Andra Pärsimägi 

Esimesel praktilisel koolituspäeval peatume pikemalt uuel töövaidluste menetlusel, kohtupidamise tehnilisel arengul, menetluskuludel ja apellatsioonil. Päeva viimases osas alustame Riigikohtu 2017-2018 olulisemate TsMS-i käsitlevate lahendite tutvustamist.

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Menetlus töövaidluskomisjonis alates 2018 aastast

-      olulisemad TsMS-i normid, mida kohaldatakse

-      TVK otsusega mittenõustumisel kohtusse pöördumine

Menetluse digitaliseerimine

-      maksekäsu menetlus alates 01.07.2018

-      kohustuslikule digitaalse toimiku pidamisele üleminek

-      kohtuistungite helisalvestamise ja digitaalse protokolli vormistamine  ja sellele paranduste tegemine

Menetluskulud

-      menetluskulude suuruse põhjendatus

-      jaotuse erisused ja vaidlustamine

-      menetluskulude nimekirjade esitamine edasikaebamisel

Apellatsioonkaebuse piirid

-      apellatsiooni nõue ja alus

-      õiguslik alus

-      vastustaja vastuse sisu

-      kuidas käituda otsuse põhjendustega mittenõustumisel

Riigikohtu 2017-2018 lahendite ülevaade I

-      menetluse ohjamise vahendid; hagi alus ja hind; iseseisva nõudega kolmanda isiku kaebeõigus; õiguslik huvi sundlõpetamise avalduse esitamiseks; kriminaalasjas tehtud jõustumata lahendi tõendiväärtus; tõendite kontrollimine ringkonnakohtus;

-      omaksvõtt; menetlusökonoomia (sh kompromissi soovitamine); hagi tagamise alus; vaheotsuse tegemine

Küsimused- vastused

KOOLITUSE MAKSUMUS:

111€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise

päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.