IRENE KULL – PRAKTILISED JA ÕIGUSLIKUD ALUSED LEPINGUTE KOOSTAMISEL II OSA