MARIO ROSENTAU – AUTORIÕIGUSE PRAKTILISEST KASUTAMISEST

EJL_1

Eesti Juristide Liit
korraldab 5. detsembril 2019
Eesti Rahvusraamatukogus koolituse

“Autoriõiguse praktilisest kasutamisest “

 Fail_MR CV Juridica DSC_7489t

Lektor: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud

Dr.iuris Mario Rosentau

AJAKAVA:
 9.30 – 10.00 tervituskohv ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 15.15 loeng

Kellele koolitus on mõeldud?

Koolitus on mõeldud ennekõike asutuste-ettevõtete vastutavatele töötajatele ja juristidele, kelle tööülesannete hulka kuulub autoritega sõlmitavate töö- ja töövõtulepingute koostamine ja nende täitmise jälgimine. Samuti on koolitus mõeldud kõigile neile, kes puutuvad kokku autoriõigusega ning peavad vajalikuks enda teadmisi antud valdkonnas arendada.

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  • Intellektuaalomandist (IO) ja selle tüüpidest: autoriõiguse, tööstusomandi jt IO-te erinevused. IO kui (ettevõtte) immateriaalne vara, mis sageli on (bilansis) arvele võtmata;
  • autorileping töölepingus ja töövõtulepingus – autoriõiguse vaatepunktist on neil üks sügav ja oluline erinevus;
  • autoritasu maksustamisest: millal üksnes tulumaks, millal ka sotsiaalmaksud;
  • autori isiklike ja varaliste õiguste erinevused;
  • mitme autori (sh autorite kollektiivi) ja mitme teose (nt entsüklopeedia, artiklite kogumiku või infosüsteemi) autoriõiguste keerukus ja selle lepinguline lahendamine. Autori õigus teha teosest tuletisi (tõlge, töötlus, kohandus);
  • avaldatud teoste vaba kasutamise õigused;
  • plagiaat ja piraatlus: teose tsiteerimise, ideede õiguspärase jäljendamise ja teose õigusvastase kopeerimise piirid. Autoriõigusi rikkuva ja (akadeemilisi) häid tavasid rikkuva plagiaadi piirid;
  • lühiülevaade EL autoriõiguse reformist ja värskest direktiivist ning selle mõjudest haridus- ja kultuuriasutustele, ettevõtetele ja tavakasutajatele

Koolituse käigus esitab lektor erinevaid praktilisi näiteid, nõuandeid ja kokkulepete tekste. Lektor vastab koolituse käigus kõigile ülal esitatud küsimustele, samuti kuulajate küsimustele, mis pakuvad konkreetsest nõuandevajadusest laiemat huvi.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

111€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.