MEELI MIIDLA-VANATALU JA RANDO MAISVEE – UUED SUUNAD TÖÖVAIDLUSTE MENETLEMISEL JA LAHENDAMISEL

EJL_1      

Eesti Juristide Liit

   korraldab 11.detsembril 2019

Eesti Rahvusraamatukogu auditooriumis

Tõnismägi 2 Tallinn

 koolitus/seminari

“Uued suunad töövaidluste menetlemisel ja lahendamisel”.

Meeli Miidla-Vanatalu

Lektor: Meeli Miidla-Vanatalu

Meeli Miidla-Vanatalu töötab Tööinspektsioonis Peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal.

Meeli Miidla-Vanatalu on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2002 aastal ja omandanud magister iuris kraadi.

Teema:

Viimastel aastatel on sagenenud sellised töövaidlused, kus muuhulgas on tõstatatud töökiusamise teema. Sellel teemal vaidlusi on olnud nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtutes. Teema on jõudnud juba arutamiseks ka Riigikohtuni. Tõendeid, mis on vaja töökiusamise tõendamiseks ja tuvastamiseks ning millistel juhtudel see sisuliselt võimalik ei ole.

Juhul, kui töökiusamine ja ebavõrdne kohtlemine on kohtus või töövaidluskomisjonis tõendamist leidnud, on kannatanu saanud ka mittevaralise kahju hüvitise võlaõigusseaduses ettenähtud korras.

Riigikohtu lahendite ülevaade ja kommentaarid.

Lektor: Mag iuris Rando MaisveeRando-Maisvee

Advokaadibüroo Magnusson partner ja vandeadvokaat, kõrgelt hinnatud ning kogenud tööõiguse valdkonna ekspert. Eesti Tööandjate Keskliidu poolt on Rando nimetatud Tallinna töövaidluskomisjoni liikmeks.

Teema:

Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadusest, mis kehtib alates 17.12.2018, töölepinguliste suhete kontekstis.

Riigikohtu lahendid töövaidlustes 2018- 2019.

9.30 – 10.00      Registreerimine ja hommikukohv

10.00–12.00     Meeli Miidla -Vanatalu loeng. Teema ülaltoodult esitatud.

12.00–12.45     Lõunapaus

12.45–14.30     Rando Maisvee loeng. Teema ülaltoodult esitatud.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 109€, juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE: e-postiga:  koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.