TIINA MIKK JA EVE PÕTTER – PÄRIMISÕIGUSE AKTUAALSED JA PRAKTILISED KÜSIMUSED

 EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab  17.04.2019  koolituse

“Pärimisõiguse aktuaalsed ja praktilised küsimused”

 Tiina Mikk

Lektor: mag. iur Tiina Mikk

Tartu Ülikooli pärimisõiguse ja perekonnaõiguse õppejõud. Tiina Mikk on osalenud pärimis- ja perekonnaõiguse seadusloome väljatöötamises, teinud advokaaditööd.

Pr Tiina Mitt on Tartu ülikooli õigusteaduskonna e-kursuse “Õiguse alused” projektijuht

Eve Põtter Lektor: Eve Põtter, LL.M (Maastricht), Notarikandidaat, Notarite Koja jurist

Eve Põtter on töötanud välisministeeriumi juriidilise osakonna Euroopa Liidu õiguse büroo direktorina.2016 asutus ta notarikandidaadi teenistusse ning ta töötab Notarite Koja juristina alates 2012 aastast. Ta on osalenud seoses Euroopa pärimismääruse rakendamisega eksperdi ja lektorina erinevates rahvusvahelistes töögruppides ja konverentsidel.

 KOOLITUSE ÜLESEHITUS

Baasteadmised EL ja rahvusvahelise pärimismenetluse korraldamiseks.

 • Pärimisasja lahendamise riigi kohtualluvuse reeglid;
 • Pärijate ringi välja selgitamise erisused. Riikidest tulenevalt
 • Rahvusvahelise õiguse reeglid, mis mõjutavad testamendi tegemist
 • Pärandavara registreerimiseks vajalikud dokumendid ja tõendid, et tagada pärandi registreerimine pärijate nimele ning pärandvara käsutamine
 • Ülevaadet pärimisõiguses tehtud Euroopa Kohtu lahenditest

Akadeemilised teadmised pärimisõiguse rakendamisest Eesti Vabariigi seaduste EL ja kolmandate riikide seaduste rakendamisel.

 • Pärimisõiguse tekkimine;
 • Üldine õigusjärgluse põhimõte ja selle praktiline tähendus
 • Testamendi tõlgendamine
 • Testamendi tõlgendamisraskuste ennetamine
 • Testamentaarsed korraldused ja nende eristamine, sh kommentaarid Riigikohtu 24.10.2018 otsusele nr 2-16-2978 annakusaaja ja pärija eristamise asjas;
 • Pärimismenetlus ja pärimistunnistus;
 • Pärimismenetlus pärimisasjades, mis on seotud mitme riigiga
 •  Pärimisasjades välja antud dokumentide piiriülene vastuvõtmine ja tunnustamine;
 • Testamendi koostamise rahvusvahelise eraõiguse reeglid

TOIMUMISKOHT:  Eesti Rahvusraamatukogu auditoorium (Tõnismägi 2, Tallinn)

KOOLITUSE AJAKAVA:

09.30 – 10.00 registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 kohvipaus
12.45 – 14.30 loeng

Koolituse maksumus

Osalemine mitteliikmetele 101€, Eesti Juristide Liidu liikmele 91€. Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Teise õppepäeva koolituskava saadetakse eraldi välja.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil

6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.