XXV FIDE Kongress
30. mai – 2. juuni 2012, Eesti
Tallinn – Euroopa õiguse pealinn 2012

Austatud XXV FIDE kongressi külalised ja huvilised,
XXV FIDE kongress Tallinnas, Euroopa õiguse pealinnas 2012, on lõppenud. Tänan kõiki osalejaid ja esinejaid sisuka panuse eest Euroopa Liidu õiguse ja Euroopa õiguse laiemalt arengusse.
Olen rõõmus, et me saime tutvustada FIDE ideed ja teemasid ka suurele kongressile eelnenud noortekonverentsil, et kaasasime aruteluringi Euroopa Inimõiguste Kohtu ning et meile rääkisid oma tööst mitmed oma ala tipptegijad.
FIDE 50. juubelikongressil Tallinnas oli ligikaudu 550 osalejat 35 riigist üle maailma, kusjuures kolme põhiteema rahvuslikest raportööridest oli kohal 50 vastanut.
Mul on hea meel tervitada edaspidi FIDE ridades ka Leedu Euroopa õiguse ühendust, kes sai kongressi ajal FIDE täieõiguslikuks liikmeks.
Peatselt on meie kodulehel võimalik tutvuda XXV FIDE kongressi nii ava- kui ka lõpp-plenaaristungi kõnedega, sh kolme põhiteema töörühmades toimunud arutelude kokkuvõtetega, samuti kongressil tehtud fotodega.
Tänan veelkord kõiki, kes FIDE kongressi õnnestumisele kaasa aitasid ja meid toetasid ning kes on ära nimetatud kongressi programmiraamatutes, eeskätt magister Merli Vaharit ja dr. iur Priidu Pärnat korralduskomiteest.

Soovin FIDE ideele lendu edaspidiseks, ühendagu ta jätkuvalt Euroopa õiguse suuri mõtlejaid.

Lugupidamisega,

Prof. Julia Laffranque
President of FIDE 2011-2012

JULIA LAFFRANQUE

Dr. iur. Julia Laffranque
Eesti Euroopa õiguse ühenduse president
FIDE president 2011-2012
Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik
Tartu Ülikooli Euroopa Liidu õiguse professor

FIDE 2012 ametlik lehekülg