Tööpakkumised

 

Otsime e-identiteedi valdkonna eksperti, keda sütitab võimalus kasvada valdkonna eksperdiks riiklikul tasandil. Vastutad Eesti isikut tõendavate dokumentide väljaandmise protsesside vastavuse eest EL nõuetele ja e-identiteedi kõrge tõsikindluse tagamise eest ning tagame põhjaliku erialase väljaõppe. Täsem info SIIN.

Kandideeri kuni 05.11.2021

Riigihangete spetsialistina ootab Sind tõelise tundega töö eesti politseis! See on Sinu karjääri tähendusrikkaim töö, millega panustad kogu elanikkonna turvalisusesse. See töö on Sulle, kui tunned end enesekindlalt juriidilises maailmas, oled ette valmistanud riigihankeid ning loomult uudishimulik ja sihikindel. Täsem info SIIN.

Kandideeri kuni 09.november 2021 

AS PlusPlus Capital ootab oma meeskonnaga ühinema rahvusvahelise ettevõtte kogemusega KONTSERNI PEAJURISTI. Täpsem info SIIN https://www.tammistepersonal.ee/toootsijale/kontserni-peajurist. Palume kandideerida hiljemalt 07.11.2021. Lisainfo telefonil 5647 4777

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna karistuse täideviimise talitus  otsib oma meeskonda kriminaalmenetluse nõunikku. Täpsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 07 novembriks justiitsministeeriumi arendus-ja personalitalitusse e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga  “KTT nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8131.

Viru Vangla teabe-ja uurimisosakond otsib oma meeskonda teabe-ja uurimisosakonna juhti. Teabe- ja uurimisosakonna põhiülisanded on ennetada ja avastada kinnipeetavate ja vahistatute õiguserikkumisi ning korraldada vanglas uurimist ja jälitustegevust. Asukoht Viru Vangla. Täpsem info SIIN. Palume saada hiljemalt 7 novembril 2021 oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile viruv.cv@just.ee märksõnaga “TUO JUHT”. 

Viru Vangla ootab oma meeskonda juristi sisekontrolöri ametikohale. Täpsem info SIIN. Palume saada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 31.oktoobriks 2021 e-posti aadressile viru.cv@just.ee Lisainfo telefonil 680 3134 või 680 3135.

Ettevõtte kogenud ja professionaalne meeskond ootab endaga liituma õigusvaldkonna juhti. kelle vastutusvaldkonda kuuluvad erinevad ekspertteemad õigusvaldkonnast alates planeeringutest kuni ehitus-ja müügileinguteni. Lisaks börsi ning reglemendiga seonduvad küsimused ning igapäevane tugi ja nõustamine nii leingute sõlmimisel kui meeskonnaliikmete toetamisel. Täpsem info SIIN. Palume saata oma CV ja kandideerimissoovi hiljemalt 28. oktoobriks aadressile cv@tripod.ee, märksõnaga “Pro Kapital”. Lisainfo leiu.verev@tripod.ee

Tööinspektsioon ootab oma meeskonda peaspetsialisti lepingute ja hangete alal. Täsem info SIIN. Kandideerimiseks palume saada enda elulookirjeldus ja motivatsioonikiri digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 29. oktoobriks 2021 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga “peaspetsialist”. Lisainfo personalispetsialistilt e-posti aadressil evelin.uustal@ti.ee või telefonil 5623 0228.

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talitus  otsib oma meeskonda nõunikku. Täpsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 31 oktoobriks justiitsministeeriumi arendus-ja personalitalitusse e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga  “TÜT nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8131.

Justiitsministeerium otsib oma meeskonda intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse nõunikku. Täpsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 24 oktoobriks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga  “IOT nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8131.

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JURISTI leidmiseks (koormus 1,0).
Rapla Vallavalitsus otsib juristi, kelle põhilisteks tööülesanneteks on ametiasutuse ülesannete täitmisega seotud kohtumaterjalide ettevalmistamine, valla huvide esindamine kohtus ja kohtuasjade üle arvestuse pidamine. Kohtule esitatavate dokumentide ning võlanõuete ja pretensioonide koostamine. Kohaliku omavalitsuse pärimistoimingute korraldamine, õigusabi andmine vallavolikogu ja -valitsuse ning osavallakogu ja komisjonide liikmetele, ametiasutuse teenistujatele ning hallatavate asutuste juhtidele nende tööga seotud küsimustes.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Dokumendid, märksõna “Jurist” palun saata esimesel võimalusel digiallkirjastatult Rapla Vallavalitsuse e-posti aadressile rapla@rapla.ee või postiga aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla. Konkurss kestab esimese sobiva kandidaadi leidmiseni.
Lisainfo: Ülle Eesik-Pärn, telefon 5886 5930, e-post ulle.eesik@rapla.ee.