Tööpakkumised

 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talitus ootab oma meeskonda juristi, kelle peamisteks ülesanneteks on vanglateenistuse nõustamine vangistuse täideviimise ja välismaalastest karistatutega seotud küsimustes, isikute pöördumistele vastamine, õigusaktide väljatöötamine ning kaasajastamine taasühiskonnastamise valdkonnas. Täpsem info SIIN. Töö asukoht on Jõhvi, Ida-Virumaa, tegemist on tähtajalise ametikohaga. Motivatsioonikirja ja CV palume saata hiljemalt 25.jaanuariks 2022.a Justiitsministeeriumi arendus-ja personatalitusse e-posti teel aadressile personal@just.ee märksõnaga “TÜT jurist” Lisainfo telefonil 620 8132

Maxima Eesti OÜ ootab oma meeskonda juristi, kelle ülesanne on nõustada nii Maxima Eestit kui ka tütarettevõtted juriidilistes küsimustes. Koostada erinevaid õiguslikke arvamusi ja lepinguid, esindada ettevõtet kohtuvaidlustes kui ka kohtuvälistes vaidlustes. Täpsem info SIIN. Palume saata CV e-postile cv@maxima.ee märksõnaga “Jurist”. Lisainfo telefonil 5556 6287

Justiitsministeerium otsib Konkurentsiametisse maksejõuetuse teenistuse juhatajat, kelle peamine ülesanne on 1.jaanuarist 2022. aastast loodava maksejõuetuse teenistuse töö käivitamine ja selleks vajaliku meeskonna loomine ning teenistuse töö korraldamine ja meeskonna juhtimine. Täpsem info SIIN _SIIN. Motiveeritud avalduse, elulookirjelduse ja oma visiooni maksejõuetuse teenistuse kohta palume esitada hiljemalt 14. jaanuariks 2022. a Justiitsministeeriumi arendus-ja personalitalitusse e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga “Maksejõuetuse teenistuse juhataja”

Justiitsministeeriumi eraõiguse talitus ootab oma meeskonda nõunikku (tähtajaline ametikoht). Sinu rolliks on koordineerida õigusloomet täitemenetlusõiguse valdkonnas, osaleda õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides ning analüüsida rahvusvahelist ja EL õigust oma tööülesandeid puudutavas valdkonnas. Täpsem info SIIN. CV, haridust tõendava dokumendi koos akadeemilise õiendiga ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 9 jaanuariks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga “täitemenetlusõiguse nõunik” Lisainfo telefonil 620 8132

Justiitsministeeriumi eraõiguse talitus ootab oma meeskonda nõunikku (tähtajaline ametikoht). Sinu rolliks on koordineerida õigusloomet võlaõuguse ja rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas, osaleda õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides ning analüüsida rahvusvahelist ja EL õigust oma tööülesandeid puudutavas valdkonnas. Täpsem info SIIN. CV, haridust tõendava dokumendi koos akadeemilise õiendiga ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 9 jaanuariks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga “võlaõiguse nõunik” Lisainfo telefonil 620 8132

Viru Vangla otsib oma meeskonda sisekontrolöri. Asukoht Jõhvi. Tegemist on asenduskohaga. Täsem info SIIN. Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 16. detsembril 2021 e-posti aadressile viru.cv@just.ee Lisainfo 680 3134 või 680 3135

Politsei- ja Piirivalveameti lepingu-ja hanketalitus otsib juristi. Peamised ülesanded on riigihangete alusdokumentide kooskõlastamine, lepingute koostamine, leinguliste vaidluste lahendamine ning ameti esindamine riigihangetega seotud vaidlustes riigihangete vaidluskomisjonis ja kohtus. Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos töötasu ootusega hiljemalt 07.12.2021  https://talendipank.ee/toopakkumine/yIrfsi Lisainfo telefonil 5911 1055

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talitus  otsib oma meeskonda nõunikku, kelle peamisteks ülesanneteks on vanglateenistuse nõustamine vangistuse täideviimise ja välismaalastest karistatutega seotud küsimustes, vanglate tervishoiusüsteemis pakutavate teenuste nõuetekohase toimimise tagamine ning järelevalve korraldamine. Nõuniku töölaual on ka isikute pöördumistele vastamine ja õigusaktide väljatöötamine ning kaasajastamine taasühiskonnastamise valdkonnas. Täpsem info SIIN. Motivatsioonikirja ja CV palume saata hiljemalt 28 novembriks Justiitsministeeriumi arendus-ja personalitalitusse e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga  “TÜT nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8132.

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond  otsib oma meeskonda  nõunikku. Täpsem info SIIN. Kelle põhiliseks ülesandeks on esindada ministeeriumi kohtus osakonna vastutusvaldkonna (avalik õigus, eraõigus, intellektuaalse omandi ja konkurentsiigus) seaduste pinnalt tõusetunud haldusasjades; valmistada ette osakonda lepingud, pidada läbirääkimisi ja jälgida nende täitmist;  koordineerida horisontaalseid Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu küsimusi ning kujundada nende kohta osakonna seisukohad; nõustada asekantslerit ja vajaduse korral toetada osakonna töö koordineerimisel (arengukavad, tööplaan jms. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 21 novembriks  e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga  “ÕPO nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8131.