Tööpakkumised

Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti haldusnõukogu liikme ja asendusliikme leidmiseks. Nõukogu liikme ülesandeks on osaleda haldusnõukogu töös. Liikme ja asendusliikme ametiaeg on viis aastat ning nende töö ei ole tasustatud. Haldusnõukogu töös osalemisega seonduvad kulud kaetakse. Täpsem info SIIN. Ingliskeelse elulookirjelduse ja eestikeelse motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 24.05.2021.a e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga „Euroopa Liidu põhiõiguste ameti haldusnõukogu liige“. Lisainfot saab telefonil +372 620 8175 ja e-posti aadressil siiri.aulik@just.ee.

Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna Riigi Teataja talitus ootab oma meeskonda nõunikku, kelle põhiülesanneteks on Ametlike Teadaannete väljaandmise korraldamine, juurdepääsu avalduste läbivaatamine ja ametlike teadaannete vormide koostamise korraldamine, järelevalve nende nõuetekohase avaldamise üle, avaldamisprotsessis seaduse volitusnormide üle arvestuse pidamine ja sellega seoses määruste kehtetuse väljaselgitamine ning rahvusvaheline koostöö. Täpsem info SIIN.  Ametikohale kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 16.05.2022 e-posti aadressile personal/at/just.ee märksõnaga “RTT nõunik”.

Justiitsministeeriumi vabakutsete talitlus otsib oma meeskonda nõunikku, kelle põhiliseks ülesandeks on notariaadi ja vandetõlke valdkonna korraldamine ja arendamine, järelevalve notarite ja vandetõlkide tegevuse üle ning valdkondlikus õigusloomes ja rahvusvahelises koostöös osalemine. Täpsem info SIIN. Ametikohale kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 15.05.2022 e-posti aadressile personal/at/just.ee.

Tallinna Linnatransport otsib endale töötajat hankespetsialisti ametikohale. Täpsem info SIIN. Kui tööpakkumine, toetav meeskond, 35-päevane põhipuhkus, paindlik tööaeg ja muud hüved kõnetavad, saada oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile personal/ät/tlt.ee hiljemalt 13.05.2022.