Tööpakkumised

 

Justiitsministeeriumi kohturegistrite talitus otsib oma meeskonda nõunikku. Täsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 3 oktoobriks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga  “kohturegistrite nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8132.

Kui sinu soov on anda panus ettevõtte tegevuse õiguspärasuse tagamisel, siis TREV-2 Juriidika üksus ootab sind. Täpsem info https://cv.ee/et/vacancy/635077/trev-2-grupp-as/jurist . Elulookirjeldusele ja motivatsioonikiri koos ootusega töötasule palume saata hiljemalt 3.10. 2021.a

Justiitsministeerium otsib oma meeskonda intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse nõunikku. Täpsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 28 septembriks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga  “IOT nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8131.

Wendre AS otsib oma meeskonda juristi, kelle peamiseks ülesandeks on ettevõtte juhtide nõustamine juriidilistes küsimsutes. Täpsem info SIIN. Lisainfo telefonil +372 5384 7520. CV koos palgasooviga palume saata e-posti aadressile personal@wendre.ee

Tartu Maakohtu teenistusse oodatakse ühte kinnistusosakonna ja kahte registriosakonna kohtunikuabi, kelle põhiülesandeks on esitatud andmete alusel registrikannete tegemine lähtudes seadustest. Täpsem info SIIN. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata märgusõna “Kohtunikuabi konkurss” all Justiitsministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või elektrooniliselt aadressil konkurss.kohus@just.ee hiljemalt 27.09.2021. a. Lisainfo telefonil 680 3117 või e-posti aadressil siret.jyrgenson@just.ee

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talitus otsib oma meeskonda juristi (nõunikku). Täpsem info SIIN. Töö asukoht: Jõhvi, Ida-Virumaa. Motivatsioonikirja ja CV palume saata hiljemalt 23.09.2021.a Justiitsministeeriumi arendus-personalitalituse e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga “ÕAT jurist”. Lisainfo õiguse ja arenduse talituse nõunik-peajuristilt Laura Glaase, tel 620 8219 või Laura.Glaase@jurist.ee

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talitus otsib oma meeskonda juristi (nõunikku). Täpsem info SIIN. Töö asukoht Jõhvi, Ida-Virumaa. Motivatsioonikirja ja CV palume saata hiljemalt 23.09.2021.a Justiitsministeeriumi arendus-personalitalituse e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga “ÕAT jurist”. Lisainfo õiguse ja arenduse talituse nõunik-peajuristilt Laura Glaase, tel 620 8219 või Laura.Glaase@jurist.ee

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond otsib oma meeskonda nõunikku. Täsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 17. septembriks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga  “ÕPO nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8132.

Justiitsministeeriumi vabakutseline talitus otsib oma meeskonda nõunikku, kelle põhiliseks ülesandeks on  notariaadi ja vandetõlke valdkonna korraldamine ja arendamine, järelevalve notarite tegevuse üle, täitementluses kasutatavate ministeeriumi vastutusel olevate infossteemide arendamises ning valdkondlikus õigusloomes ja rahvusvahelises koostöös osalemine. Täsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 14 septembriks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga  “notariaadi nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8132.

Justiitsministeeriumi vabakutseline talitus otsib oma meeskonda nõunikku, kelle põhiliseks ülesandeks on kohaliku omavaltsuse üksuste haldusakte üle järelevalve teostamine, õiguslike arvamuste ja analüüside koostamine ning kohtus esindamine. Täsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 14 septembriks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga  “KOV nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8132.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet otsib oma meeskonda juristi. Täpsem info SIIN  Kandideerimisavaldus ja CV palume saata aadressil konkurss@pria.ee hiljemalt 31. august 2021.

Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts otsib oma meeskonda juristi / assistenti. Täpsem info SIIN. Palume saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 15.09.2021.

Tallinna Majanduskool otsib 2021/2022 õppeaastaks kohtumenetlusõiguse spetsialisti täpsem info SIIN ja uusi õigusainete õpetajaid täpsem info SIIN. Kandideerimine Lisainfo: õppetooli juhataja Fredy Bogomolov fredy.bogomolov@tmk.edu.ee, telefon 5683 3834. Palume kandideerida CV-Keskuse kaudu kuni 09.07.2021

Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talitus otsib oma meeskonda nõunikku. Täpsem info SIIN. Tegemist on tähtajalise ametikohaga. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 23.juuliks justiitsministeeriumi e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga “rahvusvahelise õigusabi nõunik” Lisainfo telefonil 620 8132

Justiitsministeerium otsib oma meeskonda intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse juhatajat. Täpsem info SIIN. Palume saada oma elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 02.07.2021.a Justiitsministeeriumi e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga “IOT talituse juhataja” või kandideerides CV-Online kaudu. Lisainfo telefonil 620 8131.

Finantsinspektsioon ootab tööle juristi Finantsinspektsiooni õigusosakonda. Täpsem info SIINKandideerimiseks palun saata oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 10.juuniks 2021 e-posti aadressile: cv@fi.ee märgusõnaga “ÕO jurist”. Lisainfo: Lilja Normak tel. 668 0711, lilja.normak@fi.ee

 Andmekaitse Inspektsoon otsib oma meeskonda juristi. Täpsem info SIIN. Palume saata elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 14.06. e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga “AKI jurist” . https://www.youtube.com/watch?v=ONy2X9q1wQA

Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts otsib oma meeskonda juristi / assistenti. Täpsem info SIIN. Palume saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 31.06.2021.

Advokaadibüroo LMP ja Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit kuulutuvad välja konkurssi TULEVASTE ADVOKAATIDE leidmiseks. Täpsem info SIIN. Kõigil soovijatel tuleb hiljemalt 14.06.2021.a saata CV koos motivatsioonikirjaga e-postile info@lmp.ee. Täiendav info e-posti teel aadressil info@lmp.ee või telefonil +372 730 0400.

Finantsinspektsioon kutsub tööle finantsteenuste järelevalve osakonda juristi. Täpsem info SIIN. Palume sata CV koos motivatsioonikirjaga kuni 30.05 aadressile cv@fi.ee, märgusnaga FTO jurist. Lisainfo: Lilja Normak tel 6680711, lilja.normak@fi.ee. www.fi.ee

Jstiitsministeeriumi õigusloome korralduse talitus otsib oma meeskonda nõunikku. Täpsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 23.maiks eposti aadressil personal@just.ee märksõnaga “ÕKT nõunik”  Lisainfo telefonil 620 8131.

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenuse talitus otsib oma meeskonda juristi (nõunikku). Täpsem info SIIN. Töö asukoht: Jõhvi, Ida-Virumaa. Motivatsioonikirja ja CV palume saata hiljemalt 06.06.2021.a.  Justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalituse e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga “ÕAT jurist” või kandideerides CV-Online kaudu. Ametikoha ametijuhendiga saab tutvuda aadressil  https://www.just.ee/et/vanglate-osakonna-nounik-jurist. Lisainfo õiguse ja arenduse talituse jahatajalt Viorica Tšikovskilt, tel 620 8231 või Viorica.Tsaikovski@just.ee

AS TTREV – 2 juriidika üksus otsib oma meeskonda juristi. Palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos ootusega töötasule hiljemalt 23.05.2021. https://cv.ee/et/vacancy/541230/trev-2-grupp-as/jurist

Tallinna Ülikooli loodavasse hankeosakonda on oodatud tööle hankejurist. Täpsem info SIIN. Konkursil osalemiseks palume esitada elulookirjeldus ning motivatsioonikiri koos töötasusooviga hiljemalt 18. maiks 2021 e-posti aadressile konkurss@tlu.ee märgusõnaga “Hankejurist”. Lisainfo: hankejuht Sirli Peda, 619 9518, sirli.peda@tlu.ee

Töö- ja pensionipoliitika osakonda on oodatud nõunik. Täpsem info SIIN. Ootame Sinu motivatsioonikirja (maksimaalselt 1 A4) hiljemalt 31.05.2021. Ametikoht on tähtajatu. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9263. Ametikoht asub Tallinnas.

Ei ole veel kogunud oma CV-le nimekirja mainekatest tööandjatest. Kardad, et ainult praktikakogemusega Sind tööle ei võeta? Unistad lennukast juristikarjäärist ja kohtunikuametist?

Vanglateenistus otsib edasipüüdlikku juristi sisekontrolli spetsialisti ametikohale. Täpsem info SIIN. Palume saata CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile viruv.cv@just.ee hiljemalt 19. maiks 2021. Lisainfo telefonil 680 3134 või 680 3135

Oled kogunud teadmisi ja oskusi õigusvaldkonna spetsialistina, kuid tunned, et oled võimeline enamaks? Tahaksid proovida kätt liidri rollis, aga ei pääse juhtimiskogemuse puudumise tõttu löögile?

Vanglateenistus otsib juhi ambitsiooniga juristi.  Täpsem info SIIN.  Palume saata oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile viruv.cv@just.ee hiljemalt 19. maiks 2021. Lisainfo telefonil 680 3134 või 680 3135.

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna karistuse täideviimise talitus otsib oma meeskonda.nunikku (jursiti). Täpsem info SIIN. Töö asukoht: Jõhvi, Ida-Virumaa. Motivatsioonikirja ja CV palume saata hiljemalt 23.05.2021.a Justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalitusse e-posti teel aadressile personal@just.ee märksnaga “KTT jurist” . Lisainfo telefonil 620 8131.

Toetuse väejuhatus otsib oma meeskonda õigusnõunikku. Täpsem info SIIN. Kandideerimisel palume esitada CV ja motivatsioonikirja hiljemalt 5.maiks 2021. Lisainfo Ly Joakit 5309 9273 Ly.Joakit@kra.ee

Haridus -ja Teadusministeerium otsib oma meeskonda Tartus ja Tallinnas õigusteeninduse büroo juristi. Täpsem info SIIN. Palume kandideerida hiljemalt 5.maiks 2021 Recruri keskkonnas, saates meile oma CV ja motivatsioonikirja koos palgasooviga. Lisainfo õigusteeninduse büroojuht Ragne Tsäkko telefonil 735 0253 või ragne.tsakko@hm.ee

Justiitsministeeriumi kohturegistrite talitus otsib oma meeskonda nõunikku. Täpsem info SIIN. Tegemist on tähtajalise ametikohaga. Elulookirjelduse ja motivatitsioonikirja palume saata hiljemalt 10.maiks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksnaga “kohturegistrite nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8132

Sinus on tahet panustada Eesti finantsturu õiguspärasesse toimimisse ja Sind köidavad keerukad õigusalased kaasused, siis tule tööle Finantsinspektsiooni!

Juristil väärtpaberituru valdkonnas on erakordne võimalus olla nõuniku rollis suhtluses ettevõtetega, kes soovivad väärtpaberiturule siseneda. Täpsem info konkursi kohta SIIN.

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 2.mail 2021 cv@fi.ee. Lisainfo Lilja Normak lilja.normak@fi.ee, tel 6680 711

Vanglateenistus otsib juhi ambitsiooniga juristi. Tegemist on asenduskohaga. Täpsem info SIIN. Tegemist on asenduskohaga. Palume saata oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile sisekontroll.cv@just.ee hiljemalt 18. aprilliks 2021. Lisainfo telefonil 680 3134 või 680 3135.

Oled kogunud teadmisi ja oskusi õigusvaldkonna spetsialistina, kuid tunned, et oled võimeline enamaks? Tahaksid proovida kätt liidri rollis, aga ei pääse juhtimiskogemuse puudumise tõttu löögile?

Vanglateenistus ootab Sind

Vanglateenistus otsib edasipüüdlikku juristi sisekontrolli spetsialisti ametikohale. Tegemist on asenduskohaga. Täpsem info SIIN. Palume saata CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile sisekontroll.cv@just.ee hiljemalt 18. aprilliks 2021. Lisainfo telefonil 680 3134 või 680 3135.

Ei ole veel kogunud oma CV-le nimekirja mainekatest tööandjatest Kardad, et ainult praktikakogemusega Sind tööle ei võeta? Unistad lennukast juristikarjäärist ja kohtunikuametist?

Vanglateenistus ootab Sind

Justiitsministreeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talitus otsib oma meeskonda nõunikku. Täpsem info SIIN. Tegemist on tähtajalise ametikohaga. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 31. märtsiks justiitsministeeriumi e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga “rahvusvahelise õigusabi nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8132

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda otsib oma tegusasse meeskonda aktiivse, hea analüüsivõimekusega, initsiatiivikat juristi. Täpsem info SIIN. Tegemist on täisajaga töökohaga. Palume saata elulookirjeldus aadressile info@kpkoda.ee hiljemalt 31.03.2021

Vanglateenistus otsib juhi ambitsiooniga juristi. Tegemist on asenduskohaga. Täpsem info SIIN. Palume saata oma CV ja motivatsioonikiri hilemalt 04.04.2021 e-posti aadressile : sisekontroll@just.ee Lisainfo telefonil 680 3134 või 680 3135

Vanglateenistus otsib juristi sisekontrolli spetsialisti ametikohale. Tegemist on asenduskohaga. Täpsem info SIIN.  Palume saata CV ja motivatsioonikiri : sisekontroll.cv@just.ee hiljemalt 4. aprilliks 2021. Lisainfo telefonil 680 3134 või 680 3135.

Tartu notarid Kairi Aarik, Andrus Ruul, Edgar Grünberg ja Andres Ott otsivad seoses töökoormuse kasvuga meeskonda Pärismisasju menetlevat juristi ja Jurist-konsultanti. Lisainfot vaata https://recruitlab.co.uk/i/arikoreserv/jobs/6/jurist_tule_tiimi. Kandideerimise tähtaeg 2. aprill.

Jurist väärtpaberituru valdkonda, kandideerimise tähtaeg 21.03.2021
täpsem info: https://www.cv.ee/vacancy/273113/finantsinspektsioon/jurist?referrer=/employer/8345

Jurist rahapesu tõkestamise valdkonda, kandideerimise tähtaeg 28.03.2021
Täpsem info: https://www.cv.ee/vacancy/274596/finantsinspektsioon/jurist-rahapesu-tokestamine?referrer=/employer/8345

Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talitus otsib oma meeskonda nõunikku. Täpsem info SIIN. Teegmist on tähtajalise ametikohaga. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 21. märtsiks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga “rahvusvaheline õigusabi nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8132

Justiitsministeeriumi kohturegistrite talitus otsib oma meeskonda nõunikku. Täpsem info SIIN. Tegemist on tähtajalise ametikohaga. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 19. märtsiks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga “kohturegistrite nõunik”. Lisainfo telefonil 620 8132

Täpsem info SIIN Saada palun hiljemalt 10. märtsil 2021 oma CV ja motivatsioonikiri: sisekontroll.cv@just.ee Lisainfo saamiseks palume helistada 680 3134 vi 680 3135

Täpsem info SIIN Saada palun hiljemalt 10. märtsil 2021 oma CV ja motivatsioonikiri: sisekontroll.cv@just.ee Lisainfo saamiseks palume helistada 680 3134 vi 680 3135.

Tallinna Vangla otsib oma kollektiivi juristi. Täpsem info SIIN. Saada oma sooviavaldus hiljemalt 08.03.2021 aadressile viruv.cv@just.ee

Kohtutäiturite büroo ootab oma meeskonnaga liituma assistenti. Täpsem info SIIN Kandideerimiseks palun saada oma elulookirjeldus ja lühike motivatsioonikiri hiljemalt 14.03.2021 e-postile info@taitur.net

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport otsib oma kollektiivi juristi. Täpsem info SIIN. Tööle asumise aeg : esimsesel võimalusel. CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 25. märtsiks 2021.a e-posti aadressile personal@tlt.ee või CV-online kaudu. Lisainformatsioon Kaie Arras telefon 643 40632

CV PARTNER OÜ  is looking for a new member to join our legal team CRYPTO LAWYER  Please send your CV marked “Crypto lawyer” should be sent to the email address: cv@cvp.ee If your have any questions, please contakt us cv@cvp.ee or Iren Tomski iren@cvp.ee telephone +372 5357 1728

EANSi meeskond otsib täpset ja lahendustele orienteeritud juristi. Täpsem info SIIN. Kandideerimiseks esita oma CV läbi CV-Online´i hiljemalt 25. veebruariks 2021. Lisainfo kandideeri@eans.ee Tööle asumiseks on vajalik karistusregistri väljavõte.

BLRT Grupp otsib oma meeskonda juristi. Täpsem info SIIN. Kandideerimiseks saada oma CV märgusõnaga “jurist” e-posti aadressile personal@blrt.ee. Kandideeri hiljemalt 05.02.2021

Maa-amet otsib õigusosakonda juristi. Täpsem info SIIN. Maa-amet ootab motivatsioonikirja koos palgasooviga ja CV-d hiljemalt 31 jaanuariks 2021. Täiendav info osakonna juhatajalt Mari-Liis Miklilt mari-liis.mikli@maaamet.ee

Tartu Ringkonnakohtu esimees kuulutab avaliku konkurssi tsiviilasjade spetsialiseerunud kohtujursiti ametikoha täitmiseks määratud ajaks kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabasamiseni. Täpsem info SIIN.  Dokumentide esitamise viimane päev on 28.jaanuar 2021.

Themis Õigusbüroo OÜ otsib oma meeskonda juristi. Täpsem info SIIN. Tööle asumine esimesel võimalusel. Oma CV ja motivatsioonikiri koos tasusooviga saata: info@themis.ee

Justiitsministeerium vabakutseline talitus otsib oma meeskonda nõunikku. Täpsem info SIIN. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 10.jaanuariks justiitsministeeriumi e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga “riigi õigusabi nõunik”.