Tööpakkumised

Välisministeerium on algatanud avaliku konkursi ICC kohtuniku kandidaadi leidmiseks. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunikud valib Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide assamblee Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi artikli 36 lõike 3 kohaselt kõrge moraaliga, erapooletute ning ausate isikute hulgast, kellel on oma riigi kõrgeimatesse kohtunikuametitesse nimetamiseks nõutav kvalifikatsioon. Täpsem info on kuulutuses. Sooviavaldus koos kinnitusega, et kandidaat vastab kohtute seaduse § 47 lõike 1 ja § 52 nõuetele ning põhjendusega, kuidas kandidaat vastab Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi artikli 36 lõike 3 nõuetele, elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia ja võimalusel võõrkeelte oskuse taset näitavate tõendite koopiad saata e-posti aadressile: kandideerin@mfa.ee. Dokumente oodatakse hiljemalt 07.11.2022 Lisainfo: Mai Hion, mai.hion@mfa.ee

AKI otsib juriste, kes aitaksid kujundada valdkonna õiguspraktikat andmekaitse alal, vaatavad läbi teadusuuringu loa taotlusi ning uurivad õigusrikkumisi nii väärteo- kui ka järelevalvemenetluse korras. Vaata lähemalt! Katseaja brutopalk on 2000 eurot, CV-d koos motivatsioonikirjaga oodatakse hiljemalt 30.10.2022 aadressile personal/at/just.ee märgusõnaga “AKI jurist”.