Eesti Juristide Liit koostöös kõrgkoolide ja kohalike omavalitsustega pakub võimalust sooritada õigustudengitele kohustuslik erialane praktika nõustades vähekindlustatud isikuid kohaliku omavalitsuse ruumides.

Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge oma õppeosakonda või ejl@juristideliit.ee.