EJL

Juristide Klubi

Hea Eesti Juristide Liidu liige,

Järgmine Juristide Klubi toimub 15. novembril kell 17:00

EJL büroos (Tõnismägi 3a, Tallinn).

„Mentorlus ja coaching – 21. sajandi arengumeetodid“

Fontese-logo

 

 

 

Konsultatsioonifirma Fontes on Eestis inimkapitali juhtimise vallas kõige pikaajalisema kogemusega konsultatsioonifirma. Juristide Klubi ürituse raames tutvustavad Fontese konsultandid Tiiu Allikvee ja Piret Jamnes osalejatele lähemalt mentorluse ja coachingu teemat, selle väärtust ja vajalikkust. Ettekandes tutvustatakse mõlemat arengumeetodit, nende meetodite sarnaseid jooni ja erinevusi ning räägitakse ka sellest, millal kumba neist oleks kõige otstarbekam kasutada.

 

Tiiu Allikvee

Juhtivkonsultant Tiiu Allikvee

  • Tiiu Allikvee on omandanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi (Tallinna Ülikool) kultuurhariduse eriala magistrikraadi ning läbinud Tartu Ülikooli avalikkussuhete ja teabekorralduse eriala magistriõppe.
  • Juhib Fonteses talentide arendamise kompetentsikeskust
  • Keskendub mentorluse ja coachingu valdkonna teemadele, tegutseb coachina.
  • Spetsialiseerunud talentide kompetentside hindamisele, arendamisele ja nõustamisele (karjäärinõustamine, coaching ja outplacement).
  • Viib läbi erinevaid koolitusi ja programme: mentorite ja coachingu programmid, karjäärinõustamine, arenguvestluste läbiviimine, tagasisidestamine, nõustamis- ja hindamismeetodite koolitused jne

 

Piret Jamnes

Partner Piret Jamnes

  • Piret Jamnes on omandanud Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise eriala magistrikraadi.  
  • Spetsialiseerunud talendijuhtimisele, kompetentside hindamisele (hindamine nii sobivuse kui arengu eesmärgil), talentide arendamisele ja nõustamisele (karjäärinõustamine, coaching, outplacement jne).
  • Viib läbi koolitusi ja programme: arenguvestluste koolitus,  karjäärinõustamise koolitus, nõustamismeetodite koolitus, hindamismeetodite koolitus, mentorite programm, coachinguprogramm jt.
  • Konsulteerib talendijuhtimise projekte: võtmeametikohtade ja võtmetöötajate määratlemine, kompetentsimudelite väljatöötamine, talendiinventuurid, talendijuhtimise süsteemi sisseseadmine ja arendus; tulemuste hindamise sidumine palgasüsteemiga.
  • Loeb karjääriplaneerimise loenguid Tallinna Ülikoolis.

 

 

Oma osalusest palume teatada e-posti teel koolitus@juristideliit.ee või ejl@jursitideliit.ee .

 

Olete oodatud Juristide Klubisse!