Põhinedes Eesti Juristide Liidu põhikirja punktile 33.10 ning tulenevalt EJL 2015 – 2017 kinnitatud põhieesmärkidest, on liidu tegevuse prioriteediks õiguspoliitiliste otsuste mõjutamine ja kodanikuühiskonna arendamine ning Juristide Liidu seisukohtade õigeaegne ja jõuline väljendamine, lisaks osalemine hea õigusloome tava arendamises, koostöö ning ühisprojektide läbiviimine teiste vabaühendustega. Õiguspoliitika toimkonna tegevust juhatab õigustoimkonna poolt valitud esimees. Toimkond võib oma töösse kaasata teisi liidu liikmeid ja vastava valdkonna asjatundjaid.

Õiguspoliitika toimkonna koosseis:
Priidu Pärna – notar
Aare Kruuser – Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia õppejõud
Tanel Kerikmäe – Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi direktor
Kai Amos – Advokaadibüroo Amos juhatuse liige
Jüri Heinla – Eesti Juristide Liidu tegevpresident, Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja
Urmas Volens – Advokaadibüroo Nove juhatuse liige
Advig Kiris – Tallinna Ülikooli õppejõud
Tiina Sepa – Swedbanki Balti panganduse õigusnõunik
Maido Pajo – Pajo Õigusnõu 
Enn Tonka – AS Tallinna Soojus peajurist
Mai Palmipuu – Eesti Juristide Liidu president, vandeaudiitor
Eve East – Ida-Viru maasekretär
Meelis Pirn – Eesti Juristide Liidu president, vandeadvokaat
Lauri Mälksoo, Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse esimees
Kari Käsper - Tallinna Tehnikaülikooli Õigusinstituudi õppejõud