Õiguspoliitika toimkond

Põhinedes Eesti Juristide Liidu põhikirja punktile 33.10 ning tulenevalt EJL 2015 – 2017 kinnitatud põhieesmärkidest, on liidu tegevuse prioriteediks õiguspoliitiliste otsuste mõjutamine ja kodanikuühiskonna arendamine ning Juristide Liidu seisukohtade õigeaegne ja jõuline väljendamine, lisaks osalemine hea õigusloome tava arendamises, koostöö ning ühisprojektide läbiviimine teiste vabaühendustega. Õiguspoliitika toimkonna tegevust juhatab õigustoimkonna poolt valitud esimees. Toimkond võib oma töösse kaasata teisi liidu liikmeid ja vastava valdkonna asjatundjaid.

Õiguspoliitika toimkonna koosseis:

Priidu Pärna – notar
Tanel Kerikmäe – Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi direktor
Jüri Heinla – Eesti Juristide Liidu volikogu liige, Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja
Advig Kiris – Tallinna Ülikooli õppejõud
Tiina Sepa – Swedbanki Balti panganduse õigusnõunik
Maido Pajo – Pajo Õigusnõu 
Mai Palmipuu – Eesti Juristide Liidu president, vandeaudiitor
Eve East – Ida-Viru maasekretär
Kari Käsper – Tallinna Tehnikaülikooli Õigusinstituudi õppejõud
Alvar Kaljurand – Alvar Kaljurand Õigusbüroo OÜ
Allar Jõks – Advokaadibüroo SORAINEN partner
Raul Narits – Tartu Ülikooli õppejõud