Presidentuur on üldkogu poolt valitud kolmeliikmeline liitu esindav ja tegevust juhtiv organ. Presidendid määravad tegevpresidendina tegutsemise järjekorra omavahelisel kokkuleppel, tegevpresidendina tegutsemise aeg on üks aasta.

Tegevpresidendi kutsel või teiste presidentide nõudel korraldatakse presidentuuri istung, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa tegevpresident ja vähemalt üks presidentidest. Presidentuur võtab vastu otsuseid vastavalt liidu põhikirja punktile 33.5 ning määrab liidu direktori pädevuse, oma tegevusest annab presidentuur aru volikogule.

MAI PALMIPUU

Mai2017

Eesti Juristide Liidu president alates 2014.

Lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna raamatupidamise ja analüüsi erialal,  omab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna sotsiaalteaduse magistri (majandusteadus) kraadi ja Tallinna Ülikooli õigusteaduse magistri kraadi.
Mai Palmipuu on Assertum Audit OÜ vandeaudiitor.

 

 

MEELIS PIRN

M

Eesti Juristide Liidu president alates 2014.

Lõpetanud 1991. aastal Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna ja 2001. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi.

Meelis Pirn on vandeadvokaat ja Advokaadibüroo Barrister partner.

 

 

ENN TONKA

 dok@Eesti Juristide Liidu president alates 2017.

Enn Tonka on teenekas juristide liidu liige ja aastatel 2002 kuni 2011 kuulunud presidentuuri. Pikk periood tippjuhina on tõendanud, et Enn Tonka on tasakaalukas, intelligentne ja koostööaltis juht.  

 

 

 

 

 • Presidentuuri istungite protokollid 2019

Tegevpresident Mai Palmipuu:

Presidentuuri protokoll nr 22
Presidentuuri protokoll nr 21
Presidentuuri protokoll nr 20
Presidentuuri protokoll nr 19

Tegevpresident Meelis Pirn:

Presidentuuri  protokoll nr 18
 Presidentuuri protokoll nr 17
Presidentuuri protokoll nr 16
Presidentuuri protokoll nr 15

 • Presedentuuri istungite protokollid 2018

Presidentuuri protokoll nr 14
Presidentuuri protokoll nr 13
Presidentuuri protokoll nr 12
Presidentuuri protokoll nr 11

Tegevpresident Enn Tonka:

Presidentuuri protokoll nr 7
Presidentuuri protokoll nr 8
Presidentuuri protokoll nr 9
Presidentuuri protokoll nr 10

 • Presidentuuri istungite protokollid 2017

Tegevpresident Enn Tonka:

Presidentuuri protokoll nr 1
Presidentuuri protokoll nr 2
Presidentuuri protokoll nr 3
Presidentuuri protokoll nr 4
Presedentuuri protokoll nr 5
Presidentuuri protokoll nr 6

Tegevpresident Jüri Heinla:
Presidentuuri protokoll nr 16
Presidentuuri protokoll nr 17
Presidentuuri protokoll nr 18
Presidentuuri protokoll nr 19

 • Presidentuuri istungite protokollid 2016

Tegevpresident Jüri Heinla:

Presidentuuri protokoll nr 12
Presidentuuri protokoll nr 13
Presdientuuri protokoll nr 14
Presidentuuri protokoll nr 15

Tegevpresident Meelis Pirn:

Presidentuuri protokoll nr 9
Presidentuuri protokoll nr 10
Presidentuuri protokoll nr 11

 • Presidentuuri istungite protokollid 2015

Tegevpresident Meelis Pirn:

Presidentuuri protokoll nr 7
Presidentuuri protokoll nr 8

Tegevpresident Mai Palmipuu:

Presidentuuri protokoll nr 5
Presidentuuri protokoll nr 6

 • Presidentuuri istungite protokollid 2014

Tegevpresident Mai Palmipuu:

Presidentuuri protokoll nr 1
Presidentuuri protokoll nr 2
Presidentuuri protokoll nr 3
Presidentuuri protokoll nr 4

Tegevpresident Tiina Sepa:

Presidentuuri protokoll nr 1
Presidentuuri protokoll nr 2 
Presidentuuri protokoll nr 3
Presidentuuri protokoll nr 4

 • Presidentuuri istungite protokollid 2013

Tegevpresident Priidu Pärna:

Presidentuuri protokoll nr 1
Presidentuuri protokoll nr 2
Presidentuuri protokoll nr 3

Tegevpresident Tiina Sepa:

Presidentuuri protokoll nr 5
Presidentuuri protokoll nr 6
Presidentuuri protokoll nr 7
Presidentuuri protokoll nr 8
Presidentuuri protokoll nr 9

  • Presidentuuri istungite protokollid 2012

Tegevpresident Jüri Heinla:

Presidentuuri istungi protokoll nr 7
Presidentuuri istungi protokoll nr 8
Presidentuuri istungi protokoll nr 9

Tegevpresident Priidu Pärna:

Presidentuuri istungi protokoll nr 1
Presidentuuri istungi protokoll nr 2
Presidentuuri istungi protokoll nr 3
Presidentuuri istungi protokoll nr 4
Presidentuuri istungi protokoll nr 5

   • Presidentuuri istungite protokollid 2011

Presidentuuri istungi protokoll nr 1
Presidentuuri istungi protokoll nr 2
Presidentuuri istungi protokoll nr 3
Presidentuuri istungi protokoll nr 4
Presidentuuri istungi protokoll nr 5