Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroos, annavad tasuta õigusabi Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade II ja III kursuse tudengid. Õigusnõustamine algab 25.01. – 11.06.2021. Tasuta õigusabi osutakse ainult Tallinna linna elanikele. Palume oma küsimused saata e-posti aadressile ejl@juristideliit.ee või helistage 9.00 – 17.00 tel 6313002.

Lisaks Tallinnale korraldab Eesti Juristide Liit tasuta õigusabi päevi teisteski Eesti linnades. Õigusapteeke korraldame koostöös kohalike omavalitsustega.

Tallinna linna ombudsmani ametikoht ja teda teenindav büroo on moodustatud Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 vastuvõetud määruse nr 8 alusel. Linna ombudsman on Toomas Sepp.