Tasuta õigusabi

NB! Eesti Juristide Liit ei osuta tasuta õigusabi pidevalt igapäevase töö käigus. Tasuta õigusabi osutatakse üksnes allkirjeldatud projektide raames.

Tallinna linna toetatud üliõpilaste õigusbüroo tööperioodid 2023. aasta teisel poolaastal: 24.07 kuni 25.08 ja 25.09 kuni 08.12.

Iga Tallinna elanik saab oma küsimuse esitada tudengist praktikandile. Teenuse kasutamiseks tuleb helistada tel 6313002 või 6314466 või saata oma küsimus e -postile: ejl@juristideliit.ee

Õigusapteek on vahetu õigusnõustamise formaat, kus küsimus esitatakse õigusapteeki toimumise ajal ja kohas suuliselt õigusnõustajale. Õigusapteeke korraldatakse üle Eesti kohaliku omavalitsuste tellimuste alusel. Hetkel ega lähitulevikus ei ole õigusapteeki toimumas.