Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroos Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7, I korrus) ja Mustamäe Linnaosavalitsuses (A. H. Tammsaare tee 135) annavad tasuta õigusabi Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade II ja III kursuse tudengid. Õigusnõustamine algab 24.09. – 14.12.2018. Täpsemat infot üliõpilaste õigusnõustamise aegade kohta leiab Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt ja Eesti Juristide Liidu Facebooki leheküljelt. 

Lisaks Tallinnale korraldab Eesti Juristide Liit tasuta õigusabi päevi teisteski Eesti linnades. Õigusapteeke korraldame koostöös kohalike omavalitsustega.

  • “Jurist aitab”

Õigusabiportaali “Jurist aitab” eesmärk on aidata inimestel leida vastuseid igapäevaelus ette tulevatele õiguslikele küsimustele. Alates 10.04.2017 haldab portaali ning organiseerib küsimustele vastamist Eesti Õigusbüroo OÜ.

Tallinna linna ombudsmani ametikoht ja teda teenindav büroo on moodustatud Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 vastuvõetud määruse nr 8 alusel. Linna ombudsman on Jüri Kaljuvee.

Eesti Õigusbüroo OÜ koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale (s.o alla 1730 euro).

Õigusabi osutatakse füüsilistele isikutele väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides: konsultatsiooni telefoni teel, kontoris, veebis, e-kirja teel; dokumentide koostamine (lepingud, nõudekirjad, kirjadele vastamine); esindamine ametiasutustes ja kohtutes. Täpsem info asub siin.