• Eesti Juristide Liit viib Välisministeeriumi toetusel läbi arengukoostööprojekti Moldovas „Eesti juristide kogemused õigusteenuste, sh e-õigusteenuste kättesaadavuse tagamisel elanikkonnale“. Projekt viiakse ellu ajavahemikul 01.09.2016-31.05.2017.

    Arengukoostöö

  • Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühendus on alates 2013 veebruarist Euroopa Naisjuristide Ühenduse (EWLA) liige.
  • Eesti Juristide Liidu Ettevõtlusjuristide Ühendus on Euroopa Ettevõtlusjuristide Ühenduse (ECLA) liige.