Volikogu

Eesti Juristide Liidu volikogu täidab EJL põhikirjaga ette nähtud ulatuses üldkogu ülesandeid. Volikogu on liidu 11-17-liikmeline juhtorgan, mille valib üldkogu liidu liikmete seast kolmeks aastaks. Volikogu koosseisu kuuluvad presidentuuri liikmed. Volikogu koosolekud toimuvad vajaduse järgi, kuid vähemalt kaks korda aastas.Volikogu on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa üle poole volikogu liikmetest. Volikogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl.

Volikogu liikmed:

1) Mai Palmipuu, Eesti Juristide Liidu president, vandeaudiitor
2) Kristi Kraavi-Käerdi, Eesti Juristide Liidu president
3) Heino Junolainen, Eesti Juristide Liidu president
4) Vitali Denikin, jurist Vitali Denikin Õigusbüroo OÜ
5) Eve East, Toila vallavanem
6) Mare Hiiesalu, RMK õigusosakonna juhataja
7) Lüüli Junti, osakonna juhataja

8) Meelis Pirn, vandeadvokaat Advokaadibroo Barrister OÜ
9) Erki Pisuke,  HUGO.legal kaasasutaja ja peajurist 
10) Tiina Sepa, Swedbanki Balti panganduse õigusnõunik

11) Enn Tonka,  Tallinna Soojus AS peajurist

02.05.2023 Volikogu istung

14.12.2022 Volikogu istung

25.05.2022 volikogu istung

16.12.2021 Volikogu istung

17.09.2021 Volikogu istung

01.06.2021 Volikogu istung

29.01.2021 Volikogu istung

15.12.2020 Volikogu istung

03.09.2020 Volikogu istung

04.05.2020 Volikogu istung

27.02.2020 Volikogu istung

17.12.2019 Volikogu istung

18.10.2019 Volikogu istung

01.10.2019 Volikogu istung

30.05.2019 Volikogu istung

28.02.2019 Volikogu istung

11.12.2018 Volikogu istung

26.09.2018 Volikogu istung

16.05.2018 Volikogu istung

15.03.2018 Volikogu istung 

11.12.2017 Volikogu istung

28.09.2017 Volikogu istung

15.08.2017 Volikogu istung

05.06.2017 Volikogu istung

29.05.2017 Volikogu istung

13.12.2016 Volikogu istung

12.09.2016 Volikogu istung

17.05.2016 Volikogu istung

5.04.2016 Volikogu istung

16.12.2015 Volikogu istung

13.10.2015 Volikogu istung

20.05.2015 Volikogu istung

25.02.2015 Volikogu istung

03.12.2014 Volikogu istung

04.09.2014 Volikogu istung

04.06.2014 Volikogu istung

19.05.2014 Volikogu istung

17.03.2014 Volikogu istung

05.03.2014 Volikogu istung

15.01.2014 Volikogu istung

9.12.2013 Volikogu istung

11.09.2013 Volikogu istung

25.06.2013 Volikogu istung

21.05.2013 Volikogu istung

22.01.2013 Volikogu istung

04.12.2012 Volikogu istung

04.10.2012 Volikogu istung

24.05.2012 Volikogu istung

14.12.2011 Volikogu istung

27.10.2011 Volikogu istung

25.08.2011 Volikogu istung