Eesti Juristide Liidu volikogu täidab EJL põhikirjaga ette nähtud ulatuses üldkogu ülesandeid. Volikogu on liidu 11-17-liikmeline juhtorgan, mille valib üldkogu liidu liikmete seast kolmeks aastaks. Volikogu koosseisu kuuluvad presidentuuri liikmed. Volikogu koosolekud toimuvad vajaduse järgi, kuid vähemalt kaks korda aastas.Volikogu on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa üle poole volikogu liikmetest. Volikogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl.

Volikogu liikmed:

1) Jüri Heinla, Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja
2) Mai Palmipuu, Eesti Juristide Liidu president, vandeaudiitor
3) Meelis Pirn, Eesti Juristide Liidu president, vandeadvokaat
4) Kai Amos, Advokaadibüroo Amos juhatuse liige
5) Mati Kadak, kohtutäitur
6) Katarina Kiiver, noorjuristide ühenduse juhatuse liige
7) Kari Käsper, Tallinna Tehnikaülikooli Õigusinstituudi õppejõud

8) Ingrid Siimann, European Company Lawyers Association, juhatuse liige
9) Enn Tonka, Eesti Juristide Liidu tegevpresident, Tallinna Soojus AS peajurist
10) Tiina Sepa, Swedbanki Balti panganduse õigusnõunik

11) Piret Merimaa, noorjurist, CUTform OÜ personalijuht 
12) Priidu Pärna, notar
13) Elnara Nadžafova, noorjuristide ühenduse juhatuse liige
14) Mai Treial, Jõgeva linnavolikogu
15) Mare Hiiesalu, Riigimetsa Majandamise Keskus
16) Maido Pajo, Pajo Õigusnõu 
17) Lüüli Junti, Keskkonnaamet, õigusosakonna juhataja

 

   • VOLIKOGU ISTUNGID 2019

30.05.2019 Volikogu istung

28.02.2019 Volikogu istung

   • VOLIKOGU ISTUNGID 2018

11.12.2018 Volikogu istung

26.09.2018 Volikogu istung

16.05.2018 Volikogu istung

15.03.2018 Volikogu istung 

   • Volikogu istungid 2017

11.12.2017 Volikogu istung

28.09.2017 Volikogu istung

15.08.2017 Volikogu istung

05.06.2017 Volikogu istung

29.05.2017 Volikogu istung

    • Volikogu istungid 2016

13.12.2016 Volikogu istung

12.09.2016 Volikogu istung

17.05.2016 Volikogu istung

5.04.2016 Volikogu istung

    • Volikogu istungid 2015

16.12.2015 Volikogu istung

13.10.2015 Volikogu istung

20.05.2015 Volikogu istung

25.02.2015 Volikogu istung

   • Volikogu istungid 2014

03.12.2014 Volikogu istung

04.09.2014 Volikogu istung

04.06.2014 Volikogu istung

19.05.2014 Volikogu istung

17.03.2014 Volikogu istung

05.03.2014 Volikogu istung

15.01.2014 Volikogu istung

   • Volikogu istungid 2013

9.12.2013 Volikogu istung

11.09.2013 Volikogu istung

25.06.2013 Volikogu istung

21.05.2013 Volikogu istung

22.01.2013 Volikogu istung

   • Volikogu istungid 2012

04.12.2012 Volikogu istung

04.10.2012 Volikogu istung

24.05.2012 Volikogu istung

   • Volikogu istungid 2011

14.12.2011 Volikogu istung

27.10.2011 Volikogu istung

25.08.2011 Volikogu istung