EJL arvamus juristieksami seaduse eelnõu kohta

15.03.2023 esitas Eesti Juristide Liit justiitsminister Lea Danilson-Järgile enda arvamuse juristieksamise seaduse eelnõu kohta. Väljatöötatava eksami vajadus, korraldus ja muud nüansid tekitasid EJL juristkonnas hulgaliselt küsimusi, millele paraku seaduseelnõust ega selle seletuskirjast vastuseid ei leidu. Kokkuvõtvalt on EJL seisukohal, et justiitsminis esitatud lahendust ei saa pidada põhjendatuks ega sobilikuks. Ühtsest juristieksamist enam vajame õigusvaldkonnas tegutsemise ja õigusteenuste osutamise korraldust ja/või õigushariduse korraldust täpsustavat terviklikku kontseptsiooni ja regulatsiooni ning tegevuskava, milles oma koht on juristi kutsetegevusel laiemalt, väljaspool õigusameteid ja -elukutseid. Tutvu EJL seisukoha terviktekstiga siin.

Sarnaselt EJL-ga on ka õiguskantsler Ülle Madise arvamusel, et  juristieksami seaduse eelnõu ei lahenda õigushariduse kvaliteediga seotud probleemi, kuid toob kaasa kuluka ja bürokraatliku eksamikorralduse.